เครื่องช่วยฟังต้องใส่กี่ข้าง เลือกใส่ข้างเดียวหรือสองข้างดีกว่า

เครื่องช่วยฟังต้องใส่กี่ข้าง เลือกใส่ข้างเดียวหรือสองข้างดีกว่า

เครื่องช่วยฟังต้องใส่กี่ข้าง การตัดสินใจว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังข้างเดียวหรือสองข้างนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นระดับการสูญเสียการได้ยิน ความสะดวกสบาย และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อดีข้อเสียของการใส่เครื่องช่วยฟังข้างเดียวและสองข้าง และแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ที่เหมาะสมกับคุณ

การใส่เครื่องช่วยฟังข้างเดียว

ข้อดีของการใส่เครื่องช่วยฟังข้างเดียว

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย: การซื้อเครื่องช่วยฟังเพียงข้างเดียวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้
 • ง่ายต่อการใช้งาน: การดูแลรักษาและการปรับแต่งเครื่องช่วยฟังเพียงข้างเดียวจะสะดวกและง่ายกว่า

ข้อเสียของการใส่เครื่องช่วยฟังข้างเดียว

 • การรับเสียงไม่สมดุล: การใส่เครื่องช่วยฟังข้างเดียวอาจทำให้การรับเสียงไม่สมดุล โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีเสียงรบกวนมาก
 • การทำงานของสมอง: การได้ยินจากหูข้างเดียวอาจทำให้สมองทำงานหนักขึ้นในการประมวลผลเสียง ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าเร็วขึ้น

ข้อดีของการใส่เครื่องช่วยฟังสองข้าง

 • การรับเสียงที่สมดุล: การใส่เครื่องช่วยฟังสองข้างจะช่วยให้การรับเสียงสมดุลและชัดเจนขึ้น
 • การระบุตำแหน่งของเสียง: เครื่องช่วยฟังสองข้างช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งของเสียงได้ดีกว่า ซึ่งเป็นประโยชน์ในการทำกิจกรรมประจำวันและการเข้าสังคม
 • ลดความเหนื่อยล้าของสมอง: การใช้เครื่องช่วยฟังสองข้างช่วยลดความเหนื่อยล้าของสมองในการประมวลผลเสียง ทำให้รู้สึกสบายมากขึ้น

การใส่เครื่องช่วยฟังสองข้าง

ข้อเสียของการใส่เครื่องช่วยฟังสองข้าง

 • ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น: การซื้อและดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังสองข้างจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการใช้ข้างเดียว
 • ความยุ่งยากในการดูแลรักษา: การดูแลรักษาและการปรับแต่งเครื่องช่วยฟังสองข้างอาจต้องใช้เวลามากขึ้นและซับซ้อนกว่า

ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใส่เครื่องช่วยฟัง

ระดับการสูญเสียการได้ยิน

 • หากคุณมีการสูญเสียการได้ยินในระดับเดียวกันทั้งสองข้าง การใส่เครื่องช่วยฟังสองข้างจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
 • หากคุณมีการสูญเสียการได้ยินในระดับเบาถึงปานกลางในข้างเดียว การใส่เครื่องช่วยฟังข้างเดียวอาจเพียงพอ

ความสะดวกสบายและความต้องการส่วนบุคคล

พิจารณาความสะดวกสบายในการใช้งานและการดูแลรักษา รวมถึงความต้องการในการฟังเสียงที่ชัดเจนและสมดุล

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน (audiologist) เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับสภาพการได้ยินของคุณ

การตัดสินใจว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังข้างเดียวหรือสองข้างนั้นขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยิน เครื่องช่วยฟังต้องใส่กี่ข้าง ความสะดวกสบาย และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ แม้ว่าการใส่เครื่องช่วยฟังสองข้างจะมีข้อดีในการรับเสียงที่สมดุลและชัดเจน แต่การใส่เครื่องช่วยฟังข้างเดียวก็อาจเพียงพอสำหรับบางคน การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและการทดลองใช้เครื่องช่วยฟังจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้านเครื่องข่วยฟังnextone
CALL CENTER เปิดบริการ พุธ-อาทิตย์ ( 9.00 น. - 18.00 น.) ปิดทุกวันจันทร์และอังคาร

บริการให้คำปรึกษา / โทรนัดหมายล่วงหน้า