เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกใช้ในคนหูหนวกได้จริงหรือ %253F

เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกใช้ในคนหูหนวกได้จริงหรือ %253F

เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก

อาการหูหนวกหรือการสูญเสียการได้ยินนั้น เกิดได้จากหลายปัจจัยบางคนมีอาการหูหนวกมาตั้งแต่กำเนิด และบางคนเกิดอาการหูหนวกจากปัจจัยการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่อยู่ในพื้นที่เสียงดังเกินไปเป็นเวลานาน โดยอาการหูหนวกนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย และอีกหนึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ เช่น ประสาทหูเสื่อมเพราะอายุมากขึ้น กรรมพันธุ์ การได้รับบาดเจ็บหรือการได้ยินเสียงดังเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ก็นำไปสู่อาการหูหนวกได้นั่นเอง และปัญหาหูหนวกนี้ยังมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอีกด้วยรวมถึงความสัมพันธ์ใสนตรอบครัวเพราะผู้ป่วยที่มีอาการหูหนวกนี้จะไม่สามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้นั่นเอง ซึ่งในบางคนนั้นสามารถใส่เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกได้

เครื่องช่วยฟังคนหูหนวกใช้ได้ไหม?

เครื่องช่วยฟัง นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายเสียงต่างๆให้ดังขึ้นและชัดเจนขึ้นโดยเครื่องช่วยฟังจะประกอบไปด้วย ไมรโครโฟน ลำโพง ตัวขยายเสียงและในเครื่องช่วยฟังบางรุ่นนั้นมีไมโครชีพที่เหมือนคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานเครื่องช่วยฟังอีกด้วย และเครื่องช่วยฟังนั้นมีทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล ซึ่งมีระบบและรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองและเครื่องช่วยฟังแต่ละรุ่นนั้นมีกำลังขยายเสียงที่ต่างกันอีกด้วย เครื่องช่วยฟังนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นถึงรุนแรงหูตึงแต่ไม่ถึงหูหนวกนั้นสามารถใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อช่วยในการได้ยินได้ ส่วนผู้ที่มีปัญหาหูหนวกนั้นไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังในการรักษาการได้ยินได้ โดยผู้ที่มีอาการหูตึงนั้นได้สูญเสียการได้ยินจึงไม่สามารถใส่เครื่องช่วยได้แล้วทำให้กลับมาได้ยินได้ สำหรับผู้ที่มีอาการหูตึงนั้นสามารถผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมเพื่อช่วยในการได้ยินได้นั่นเอง แต่ต้องบอกว่าบางท่านอาการรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแล้วมาเป็นปกติ แต่บางท่านที่มีปัญหาหูหนวกที่รุนแรงนั้นจะไม่สามารถกลับมาได้ยินเป็นปกติได้

หูหนวกส่งผลอย่างไรบ้าง?

หูหนวกหรือการสูญเสียการได้ยินนั้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่แย่ลงเป็นอย่างมาก ผู้ที่มีอาการหูหนวกนี้อาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า เครียด วิตกกังวลและรู้สึกแย่ในการใช้ชีวิตเพราะไม่สามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้และอาจเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดและเกิดการเข้าใจผิดในการสื่อสารกับผู้อื่น เนื่องจากเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร นอกจากนั้นมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบหรือเกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิตมานานหลายปีก่อนที่จะได้รับการรักษา และบางรายไม่ได้หาทางรักษาเลย หรือบางรายเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมหรือคนรอบข้าง ซึ่งจะทำให้คนรอบข้างหรือคนที่รักเกิดความลำบากใจ สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินควรทำการรักษาตรวจวัดระดับการได้ยินอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่รุนแรงถึงขั้นหูหนวกและไม่สามารถทำการรักษาได้ และหากผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินควรใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อไม่ให้มีอาการที่รุนแรง และการใส่เครื่องช่วยฟังนั้นสามารถทำให้การดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการสื่อสารกับคนรอบข้างได้ดียิ่งขึ้น และในปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีหลายรูปแบบที่ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งานในระดับต่างๆให้ตรงตามผู้ใช้งานนั่นเอง และการเลือกเครื่องช่วยฟังและการเก็บรักษาเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เครื่องช่วยฟังนั้นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากที่สุดนั่นเอง

โดยสรุปแล้วเครื่องช่วยฟังคนหูหนวกนั้นไม่สามารถแก้อาการหูหนวกได้นั่นเอง เพราะอาการหูตึงนั้นเป็นการสูญเสียการได้ยินโดยกรณีนี้ผู้ป่วยสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) หรือต้องสื่อสารด้วยการอ่านปากและใช้ภาษามือแทนการใช้เครื่องช่วยฟังนั่นเอง และอาการหูตึงนั่นเป็นปัญหาใกล้ตัวกับทุกคนสามารถเป็นได้ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดอาการหูตึงและควรทำความสะอาดและกำจัดขี้หูอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่เสียงดังเกิดกำหนดเป้นเวลานานหรือหาอุปกรณ์ป้องการการได้ยินเสียงที่ดังเกินไปเช่น ที่อุดหูและที่ครอบหูนั่นเอง

ร้านเครื่องข่วยฟังnextone
CALL CENTER เปิดบริการ พุธ-อาทิตย์ ( 9.00 น. - 18.00 น.) ปิดทุกวันจันทร์และอังคาร

บริการให้คำปรึกษา / โทรนัดหมายล่วงหน้า