มาตรวจเช็คระดับการได้ยิน มาดูกันว่าคุณอยู่ในระดับไหน

มาตรวจเช็คระดับการได้ยิน มาดูกันว่าคุณอยู่ในระดับไหน



ในระดับการได้ยินการเข้าใจคำพูดเริ่มใช้ dB มากกว่า 26 ควรเริ่มใช้ช่วยเครื่องฟังในเบื้องต้น เพราะระดับความพิการ อยู่ในระดับหูตึงน้อย อาจจะใช้เครื่องที่มี dB ไม่สูงมากนะ เพราะจะไม่ทำลายแก้วหู ประสาทรับเสียง 

ระดับการได้ยิน / ระดับความพิการ / ความสามารถในการเข้าใจคำพูด

0-25 dB / ปกติ / ไม่ลำบากในการรับฟังคำพูด

26-40 dB / หูตึงน้อย / ไม่ได้ยินเสียงกระซิบ

41-55 dB / หูตึงปานกลาง / ไม่ได้ยินเสียงพูดปกติ

56-70 dB / หูตึงมาก / ไม่ได้ยินเสียงพูดที่ดังมาก

71-90 dB / หูตึงรุนแรง / ได้ยินไม่ชัดแม้ต้องตะโกน

>90 dB / หูหนวก / ตะโกน หรือใช้เครื่องขยายเสียงก็ไม่ได้ยิน

ร้านเครื่องข่วยฟังnextone
CALL CENTER เปิดบริการทุกวัน ( 9.00 น. - 18.00 น.)

บริการให้คำปรึกษา / โทรนัดหมายล่วงหน้า