ปัญหาเกี่ยวกับหูตึงมีหลายระดับขึ้นอยู่กับความรุนแรง มีอะไรบ้าง

ปัญหาเกี่ยวกับหูตึงมีหลายระดับขึ้นอยู่กับความรุนแรง มีอะไรบ้าง

ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง

ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง เป็นภาวะที่สามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการได้ยินและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ประสบปัญหาได้อย่างมาก การได้ยินเสียงเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารและการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับหูตึง ย่อมส่งผลต่อความสะดวกในการใช้ชีวิตและการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ อาการ วิธีป้องกัน และการรักษาปัญหาหูตึงอย่างละเอียด

สาเหตุของหูตึง

การเกิดหูตึงสามารถมีสาเหตุหลากหลาย โดยสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ๆ คือ หูตึงชนิดนำเสียง (Conductive Hearing Loss) และหูตึงชนิดประสาท (Sensorineural Hearing Loss)

หูตึงชนิดนำเสียง:

 1. ขี้หูอุดตัน: ขี้หูที่สะสมมากเกินไปอาจกีดขวางการส่งผ่านเสียงจากหูชั้นนอกไปยังหูชั้นใน
 2. การติดเชื้อในหู: การติดเชื้อในหูชั้นกลาง (Otitis Media) สามารถทำให้เกิดการอักเสบและของเหลวสะสมในหู
 3. ความผิดปกติของกระดูกหู: การเจริญเติบโตผิดปกติของกระดูกในหูชั้นกลาง เช่น โรค Otosclerosis ซึ่งทำให้การสั่นสะเทือนของเสียงผิดปกติ

หูตึงชนิดประสาท:

 1. การเสื่อมของเซลล์ประสาทหู: เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทในหูชั้นในซึ่งมักเกิดขึ้นตามอายุ
 2. การสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน: การสัมผัสกับเสียงดังอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง หรือการฟังเพลงเสียงดังผ่านหูฟัง
 3. การใช้ยาบางชนิด: ยาบางประเภท เช่น ยาปฏิชีวนะ Aminoglycoside สามารถทำลายเซลล์ประสาทในหู
 4. โรคทางพันธุกรรม: บางโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่กำเนิด

อาการของหูตึง

อาการของหูตึงสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น อาการที่พบบ่อยได้แก่:

 1. การได้ยินเสียงเบาลง: ความสามารถในการได้ยินเสียงพูดหรือเสียงในชีวิตประจำวันลดลง
 2. ต้องการให้คนอื่นพูดเสียงดังขึ้น: มักขอให้ผู้อื่นพูดเสียงดังหรือชัดเจนมากขึ้น
 3. การฟังไม่ชัดในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน: การสื่อสารในสถานที่ที่มีเสียงพื้นหลังหรือเสียงรบกวนทำได้ยากขึ้น
 4. การได้ยินเสียงหวีดหรือหึ่งๆ ในหู (Tinnitus): บางคนอาจได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงในหู
 5. ความรู้สึกไม่สบายใจหรือหลีกเลี่ยงการสนทนา: เนื่องจากความยากลำบากในการฟังและเข้าใจการสนทนา

วิธีการป้องกันปัญหาหูตึง

การป้องกันปัญหาหูตึงสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้:

 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดัง: หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรใช้ที่ครอบหูหรือที่อุดหู
 2. รักษาความสะอาดของหู: หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น ก้านสำลี เพื่อทำความสะอาดหู ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์
 3. ตรวจสุขภาพหูเป็นประจำ: ควรตรวจสุขภาพหูและการได้ยินอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหากมีประวัติครอบครัวหรือปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 4. ระมัดระวังการใช้ยา: ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาที่อาจมีผลข้างเคียงต่อการได้ยิน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
 5. การป้องกันการติดเชื้อ: รักษาสุขอนามัยและหลีกเลี่ยงการติดเชื้อที่หู เช่น ไม่ใช้หูฟังร่วมกับผู้อื่น

การวินิจฉัยปัญหาหูตึง

ปัญหาเกี่ยวกับหูตึง การวินิจฉัยปัญหาหูตึงเริ่มจากการสอบถามประวัติสุขภาพและการตรวจร่างกายเบื้องต้น โดยแพทย์อาจทำการทดสอบการได้ยินและใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อตรวจหู การวินิจฉัยประกอบด้วย:

 1. การตรวจการได้ยิน (Audiometry Test): การทดสอบนี้ช่วยระบุระดับการได้ยินและความสามารถในการแยกแยะเสียงต่าง ๆ
 2. การตรวจหู (Otoscopy): แพทย์ใช้เครื่องมือ Otoscope เพื่อดูภายในหูและตรวจหาความผิดปกติ
 3. การทดสอบการทำงานของหูชั้นกลาง (Tympanometry): ช่วยประเมินการทำงานของหูชั้นกลางและตรวจหาการอักเสบหรือของเหลวในหู
 4. การสแกนภาพ (Imaging Tests): เช่น MRI หรือ CT scan เพื่อดูภาพของหูและเส้นประสาทในหู

การรักษาปัญหาหูตึง

การรักษาหูตึงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แท้จริงและความรุนแรงของปัญหา การรักษาอาจรวมถึง:

การรักษาทางการแพทย์:

 1. การขจัดขี้หู: ในกรณีที่เกิดจากการอุดตันของขี้หู แพทย์สามารถขจัดขี้หูออกได้อย่างปลอดภัย
 2. การรักษาการติดเชื้อ: การใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาลดการอักเสบตามคำแนะนำของแพทย์
 3. การผ่าตัด: สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูกในหูหรือการติดเชื้อที่รุนแรง การผ่าตัดอาจเป็นทางเลือก

การใช้เครื่องช่วยฟัง:

 1. เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid): เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยขยายเสียง ทำให้ผู้ที่มีปัญหาหูตึงสามารถได้ยินชัดเจนขึ้น
 2. การฝังเครื่องช่วยฟัง: เช่น Cochlear Implant สำหรับผู้ที่มีปัญหาประสาทหูเสื่อมรุนแรง

การรักษาแบบบูรณาการ:

 1. การฝึกการฟัง: การใช้โปรแกรมฝึกการฟังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการได้ยิน
 2. การฟื้นฟูสมรรถภาพหู: การใช้เทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพหู เช่น การฝึกอ่านริมฝีปาก

ผลกระทบของหูตึงต่อชีวิตประจำวัน

ปัญหาหูตึงสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันในหลายด้าน เช่น

 1. การสื่อสาร: ผู้ที่มีปัญหาหูตึงอาจพบปัญหาในการฟังและทำความเข้าใจบทสนทนา ทำให้การสื่อสารกับผู้อื่นยากขึ้น
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: ปัญหาการสื่อสารอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความเครียดในความสัมพันธ์กับครอบครัว เพื่อน และเพื่อนร่วมงาน
 3. การทำงาน: ผู้ที่มีปัญหาหูตึงอาจพบอุปสรรคในการทำงาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้การฟังเป็นหลัก
 4. สุขภาพจิต: ปัญหาหูตึงสามารถทำให้เกิดความเครียด ความกังวล และภาวะซึมเศร้า เนื่องจากการแยกตัวจากสังคม
การรับมือกับปัญหาหูตึงในชีวิตประจำวัน

การรับมือกับปัญหาหูตึงในชีวิตประจำวันสามารถ

ร้านเครื่องข่วยฟังnextone
CALL CENTER เปิดบริการ พุธ-อาทิตย์ ( 9.00 น. - 18.00 น.) ปิดทุกวันจันทร์และอังคาร

บริการให้คำปรึกษา / โทรนัดหมายล่วงหน้า